لاک غلط گیر قلمی اونر

اشتباه کردن در نوشتن اجتناب‌ناپذیر است و مادامی که راهی برای اصلاح آن وجود داشته باشد، جای نگرانی وجود ندارد. استفاده از لاک غلط ‌گیر قلمی اونر راهی برای اصلاح اشتباهات نوشتاری یا حتی چاپی […]